Wyszukaj na stronie
Masz już konto? Zaloguj się!

Sprawozdanie z WZC

16 listopad 2016

 Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Klubu Wysokogórskiego w Katowicach 19.10.2016

 

W trakcie minionej kadencji uruchomiono dodatkową salę ćwiczeń, przygotowaną do prowadzenia zajęć sportowych, wspomagających wspinaczy. Nabycie tego pomieszczenia ­ „Hali B” (obecnie Symetria) wynikało z okazji, jaką stanowiło wyłączenie Klubu z miejskiej procedury przetargowej na wynajem lokalu usługowego. Większość prac remontowych wykonywana jest dzięki dobrej woli osób zainteresowanych. W sali odbywają się zajęcia z zakresu treningu funkcjonalnego: FACTS, TRX, JOGA. Trwają również dalsze prace nad przystosowaniem pomieszczenia, które ma stanowić szatnię połączoną z łazienką, dla osób korzystających z sali.

 

Ponadto swoją działalność rozpoczęła wypożyczalnia sprzętu. Został on zakupiony z funduszy klubowych jak również podarowany przez członków Klubu.

 

Podczas zebrania omówiono realizację zadania budowy pomnika kolegom, którzy w górach zostali na zawsze. Fundusze pochodziły z wolnych datków, zbiórki crowdfoundingowej i dzięki uprzejmości różnych firm. Klub nie poniósł z tego tytułu żadnych kosztów.

 

Kontrola finansów nie wykazała uchybień, jednak analiza była utrudniona ze względu na brak jasnych raportów finansowych. Ustępujące Władze uzyskały absolutorium.


Komisja mandatowo-skrutacyjna WZC przekazała, iż Klub liczy 300 członków uprawnionych do głosowania. Natomiast wydanych zostało 60 mandatów.

 

W wyniku głosowania wybrano nowe Władze.
Prezes Zarządu: Piotr Xięski
Skład nowego Zarządu:
Artur Wierzgoń
Agnieszka Kwaśniewicz
Aleksander Kuciński
Małgorzata Gościniak
Magdalena Sarapata
Jolanta Głowacka
Kinga Majchrzak
Ziemowit Wójcik
Krzysztof Modliszewski
Piotr Głowacki
Łukasz Dębowski
Mateusz Szumilczuk

 

Komisja Rewizyjna:
Krzysztof Zarzycki
Rafał Pleskacz
Marek Pawletko
Michał Tais

 

Sąd Koleżeński:
Katarzyna Pawletko
Anna Żebrowska
Paweł Pallus
Tadeusz Syc

 

Delegaci na zjazd PZA:
Krzysztof Modliszewski
Grzegorz Bielejec
Anna Karkosz

 

Zastępcy delegatów:
Katarzyna Pawletko
Krzysztof Zarzycki
Damian Bielecki

 

Podczas zebrania przyjęto następujące wnioski:
- o podwyższenie składki z 80 zł do 100 zł dla uczniów/studentów oraz ze 100 zł do 120 zł dla osób pracujących. Wynika to z podwyższenia kosztów jak też zobowiązań wobec PZA;
- o zorganizowanie biegu na dystansie 8 km odbywającego się przed Mszą Świętą upamiętniającą tych, którzy w górach zostali na zawsze.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagi: KW Katowice, Zarząd
Sprawozdanie z WZC
Kontakt | Polityka prywatności | Media | Stara wersja strony | Konto klubu | Konto Pomnikowe

Copyrights © 2010-2018 Klub Wysokogórski w Katowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Orko Group