Wyszukaj na stronie
Masz już konto? Zaloguj się!

Bieg 8. Wspaniałych

14 październik 2019

Jubileusz Klubu Wysokogórskiego Katowice nie ma końca! Zapraszamy na 3. edycję Biegu 8. Wspaniałych 18. października o g. 18 w Parku Kościuszki w Katowicach. Pobiegnij razem z nami by uczcić pamięć tych, którzy zostali w górach na zawsze.

Zapisy pod linkiem > http://zapisy.mktime.pl/bieg-8-wspanialych-v3899.pl.html

Program biegu
- 17:00 rejestracja uczestników biegu w biurze obok pomnika
- 17:50 koniec rejestracji
- 18:00 start biegu
- 19:00 przewidziane zakończenie biegu.

Bieg ma na celu uczczenie pamięci naszych ośmiu klubowych kolegów, którzy zostali w górach na zawsze. Bieg odbędzie się w Parku Kościuszki w Katowicach, gdzie znajduje się pomnik im poświęcony. To kolejna okazja, by spotkać się i wspólnie uczcić ich pamięć w sportowym duchu.

Klubowi koledzy, którzy zostali w górach:

Henryk Furmanik Góry Św. Eliasza na Alasce w dn. 29.08.1974
Andrzej Hartman Ganesh II w Himalajach w dn. 23.10.1983
Rafał Chołda Lhotse w Himalajach w dn. 25.10.1985
Jan Nowak Bhagirati w Himalajach w dn. 31.08.1988
Mirosław Dąsal Khumbutse w Himalajach w dn. 27.05.1989
Jerzy Kukuczka Lhotse w Himalajach w dn. 24.10.1989
Tomasz Kowalski Broad Peak w Karakorum w dn. 08.03.2013
Artur Hajzer Gasherbrum I w Karakorum w dn. 07.07.2013

 

 

Trasa biegu:

 

 

 

 

REGULAMIN
Bieg „8 Wspaniałych”

1. Organizatorzy
- Urząd Miasta Katowice
- Klub Wysokogórski „KW Katowice”.

2. Cel imprezy
Uczczenie pamięci członków K W Katowice.
Tych, którzy odeszli do krainy wiecznych śniegów, skał i nieskończonej szczęśliwości, którym to poświęcony jest pomnik w parku Kościuszki w Katowicach.
 Bieg ma charakter towarzyski.

3. Termin i miejsce
- 18.10.2019
Start i meta biegu pod pomnikiem „8 Wspaniałych” w parku Kościuszki w Katowicach obok kościoła św. Michała Archanioła.
 Start biegu o godzinie 18:00.

4. Trasa biegu
Trasa składa się z dwóch pętli o długości ok. 4 km każda, wyznaczonych pieszymi ścieżkami asfaltowymi na terenie parku Kościuszki. Razem ok. 8 km.

5. Warunki uczestnictwa   
Bieg ma charakter towarzyski, nie będzie prowadzona klasyfikacja ani pomiar czasu.
Ze względu na brak oświetlenia na części alejek parkowych prosimy zabrać ze sobą czołówki na bieg.
Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Za udział w biegu nie będzie pobierana opłata startowa
            
Warunkiem uczestnictwa jest podpisanie przed biegiem oświadczenia dostarczonego przez organizatora i pozostawienie go w biurze zawodów. Uczestnicy  niepełnoletni mają prawo startu z opiekunami lub za pisemnym pozwoleniem przekazanym organizatorowi podczas rejestracji.

6. Program biegu
- 17:00 rejestracja uczestników biegu w biurze obok pomnika
- 17:50 koniec rejestracji
- 18:00 start biegu
- 19:00 przewidziane zakończenie biegu.

7. Uwagi końcowe
Uczestnicy oświadczają, że biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność.
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW i innych dla uczestników biegu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, osoba startująca ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.  
Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody innym uczestnikom oraz osobom trzecim.
Uczestnik oświadcza, że wyrzeka się praw do dochodzenia prawnego lub zdrowotnego od organizatora w razie wypadku powstałego w ramach biegu.
Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i zgadza się z jego warunkami.
    
Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego w trakcie biegu w materiałach fotograficznych oraz wideo organizatora, patronów, partnerów oraz sponsorów biegu i wyrażają zgodę na ich publikację.
We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w biegu
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Kontakt do organizatora


KW Katowice +48 32 206 23 40 klub@kw.katowice.pl
Jola Głowacka  +48 602 382 614
Aleksander Kuciński  +48 696 556 553
Darek Sokół  +48 501 756 485

Kontakt | Polityka prywatności | Media | Stara wersja strony | Konto klubu | Konto Pomnikowe

Copyrights © 2010-2019 Klub Wysokogórski w Katowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projektowanie i tworzenie stron internetowych Orko Group